Finansiering

Finansiering för privatpersoner och företag

Som kund hos Uvasol har du tillgång till marknadens mest omfattande finansieringsprogram. Leasing, hyrköp, avbetalning, timepay, kort sagt vi skräddarsyr alltid en lösning för din bästa solarieaffär någonsin.
Inom alla avtal står det dig fritt att omförhandla under avtalstiden.
kvinna - arbete

Leasing

Vi arbetar med etablerade finansbolag som står under statlig kontroll och arbetar med modesta räntor. Du väljer avtalstid från 12 upp till 72 månader, du kan välja restvärde från 0 till 20%. Ett leasingaffär kräver oftast ingen kontantinsats och kan även kombineras med betalningsfria månader. Låt oss räkna fram just dina siffror.

Uvasol leasing

Vår egen solarieleasing, en finansieringsform som är något dyrare än genom våra övriga finansiella parters.
Genom vår egna leasing kan vi däremot efter prövning ofta finansiera solarieavtal även om kunden har ett nystartat företag eller har betalningsanmärkning.

Hyra/Hyrköp

Alternativet när frihet, kombinerat med ett förmånligt köpa loss pris är avgörande. Hyra innebär att du som kund hyr den utrustning du vill ha för en fast hyra över avtalstid på 24-60 månader. Efter hyrestiden väljer du själv om du vill förnya utrustningen eller köpa loss den.

Räntefri avbetalning/Kortkredit

För privatpersoner har vi räntefri avbetalning upp till 24 månader. Vi kan även lägga upp en lågränte kortkredit på 36 månader

TimePay

Finanseringsupplägget som i korthet innebär att kunden betalar köpet med solariets intäkter.
Omsättningen avgör betalningstiden, varje timepay finansiering är unik och anpassas efter kunden verksamhet och avtals önskemål.

Arbetande kvinna