OTS- vårt unika rörbytetssystem

Optimal Tanning System
- Nya rör var 125:e timme


Som ett led i vårt avancerade kundvårdstänkande, kan vi som första solarieföretag i Sverige presentera OTS.
Optimal Taning System är ett revolutionerande sätt att utnyttja solarierörens absolut bästa egenskaper. Vi byter helt enkelt rören i solariet efter ett noggrant utarbetat system. Solarierören cirkuleras i solsängen enligt OTS. Detta innebär att i överdelens mittsektion byts till helt nya rör efter endast 125 timmar.

 

 

 


Solarierör förlorar effekt med användningstiden. Med OTS kan vi alltid garantera optimal, jämn och trygg effekt i våra solarier. Avståndet mellan solaren och underdelens rör är som bekant avsevärt kortare än till överdelen och därför bör man eftersträva lägre effekt i underdelen för att undvika obehag. Det är i överdelens mittsektion de verkligt viktiga rören sitter, de som ger fin ansiktfärg och de byts enligt OTS var 125:e timme!

OTS gäller vid "fri utställning" eller vid intäktsdelning.