Intäktsdelning

Utrusta ditt företag med solarier utan egen investering.

Intäktsdelning lämpar sig bäst för solariedrift i en annan verksamhet, typ gym, simhallar, spa-verksamhet, kort sagt där solarier är ett komplement tíll en existerande verksamhet.

Intäktsdelning innebär att vi utrustar ditt företag med solarier vilket vi delar intäkterna ifrån. Kunden redovisar varje månad antalet soltimmar och vi skickar en räkning på vår del. Vi arbetar ofta med en så kallad intäktstrappa, vilket innebär att kunden behåller större delen av intäkterna, ju mer det solas.

Efter 24 månaders intäktdelning ger vi kunden möjlighet att köpa loss solarieutrustningen om man så önskar.

 

Vi hjälper till att locka kunder!! För att verkligen se till att solariets omsättning är hög och vinstgivande, stödjer vi kunden med omfattande reklamstöd med affischmaterial, flygblad, annonsstöd, skyltar, m.m. Kunden driver verksamheten


Vi servar och byter rör var 125:e timme!! vilket vi är ensamma om i branschen.

Kunden står enbart för lokal- och elkostnad, städning och förbrukningsmaterial. Avtalslängd och intäktsfördelning anpassas för varje kund.

 

Klicka på logotypen för mera information!